Informácia – drobné nákupy materiálu.

Drobné nákupy materiálu, ktoré predkladáte na SBD k vyúčtovaniu na základe žiadanky potvrdenej domovníkom, prípadne predsedom samosprávy a pokladničným dokladom s uvedeným dátumom nákupu, žiadame vyúčtovať najneskôr do 1 mesiaca od dátumu nákupu v pokladni SBD.

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *