PRIESTOR k PRENAJMU

Stavebné bytové družstvo prenechá do prenájmu nebytový priestor vhodný na kancelárske účely o výmere 50 m2 . Nebytový priestor je napojený na zdroj elektrickej energie a tepla na vykurovanie, včetne pripojenia na internet. Možnosť parkovania.

Predpokladaná cena za prenájom je 55,- eur za rok/m2 , bez DPH (230 eur/mesiac).
Ostatné náležitosti je možné dohodnúť pri osobnom rokovaní.
Kontakt: č.t. 0905 728 661,   e-mail: riaditel@antechnet.sk

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *