Author Archives: Juraj Galko

Informácia – drobné nákupy materiálu.

Drobné nákupy materiálu, ktoré predkladáte na SBD k vyúčtovaniu na základe žiadanky potvrdenej domovníkom, prípadne predsedom samosprávy a pokladničným dokladom s uvedeným dátumom nákupu, žiadame vyúčtovať najneskôr do 1 mesiaca od dátumu nákupu v pokladni SBD.

Posted in Oznamy | Leave a comment

Zmena sadzby elektriny v spoločných priestoroch – usmernenie.

Domovníci_usmernenie k zmene sadzby elektriny_TÚ_ Čestné prehlásenie_ind.vlastníci Vlastníci1 spoločné vyhlásenie_vlastníci

Posted in Oznamy | Leave a comment