SBD Kysucké Nové Mesto – správa a údržba bytov

Hlavnou náplňou činnosti družstva je výkon správy domov pozostávajúci z technickej starostlivosti o dom, obstarávaním plnenia poskytovaných s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome vedením ekonomickej a právnej agendy o dome.

Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi družstva dňa 20.12.1994 v zmysle §§ 221 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov po rozdelení OSBD Čadca a do obchodného registra bolo družstvo zapísané dňa 24.1.1995.

Družstvo má 1 971 členov, 50 nečlenov a spravuje k 31.12.2023 2021 bytov.

Stránkové dni a hodiny
Pondelok 07:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok 07:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Piatok nestránkový deň