WEB Portal od 1.7.2021

Od 1.7.2021 dodávateľ IS fa. Anasoft spúšťa upgrade portálu  „POSCHODOCH“ . 

Ide o vynovený informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na ich údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov. Webový portál “poschodoch.sk” sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich obyvateľov (vlastníkov alebo nájomcov). Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcom SBD.

Každý užívateľ prihlásený na WebPortal má prístup k prezeraniu výstupných zostáv za svoje byty a nebytové priestory. Nie je potrebné nikam chodiť, nikomu volať a priamo z pohodlia domova je možnosť získať informácie o aktuálnom zálohovom predpise, zrealizovaných platbách, upomienkach, ročnom vyúčtovaní  a o ďalších informáciách.

Prihlasovanie do portálu sa vykoná pomocou prístupového loginu a hesla.

ZMENA v prihlasovaní :

Login : Váš email, ktorý ste definovali pri prvej registrácii do portálu

napr.    jozo@gmail.com

Heslo : ostáva nezmenené  ( ak nespĺňa podmienku  8 znakov obsahujúcich  veľké, malé písmena, číslice) je potrebné definovať nové heslo.

Tým je zabezpečené, že vlastník, resp. nájomca alebo domový funkcionár vidí iba údaje o svojom byte, dome.

Daná služba je spoplatnená sadzbou podľa platného Sadzobníka príspevkov a poplatkov SBD. Sú to užívatelia (vlastníci bytov) , ktorí aj použijú registračný kód na vytvorenie konta na  “poschodoch.sk”

POSTUP :

Vytvorenie účtu vzniká okamihom úspešného vykonania všetkých krokov registrácie na nasledujúce portály:

  1. Zadaním platného registračného kódu užívateľom
  2. Vyjadrením súhlasu so znením týchto podmienok prevádzkovateľa Portálu
  3. Vyjadrením súhlasu so znením Podmienky poskytovateľa
  4. Akceptácia cien za poskytovanie údajov poskytovateľovi
  5. Zvolenie a spôsob vytvorenia účtu buď prostredníctvom zvoleného funkčného e-mailu, ktorý a heslo, alebo prostredníctvom prihlásenia sa cez konto v službe Facebook alebo v službe Google
  6. Poskytovanie mobilného telefónneho čísla a aktivácia konta uvádza správny aktívny kód zo zaslanej SMS v prípade účtu prostredníctvom zvoleného e-mailu slúži aj uvedenie správneho aktívneho kódu zo zaslaného e-mailu.

Pridanie registračného kódu vzniká okamihom úspešného vykonania všetkých krokov pridávania registračných kódov na portáli nasledovne:

  1. Zadaním platného, ​​registračného kódu užívateľom
  2. Vyjadrením súhlasu so znením týchto podmienok poskytovateľa
  3. Akceptácia cien za poskytovanie údajov poskytovateľovi

Potrebný registračný kód si užívateľ nájde v ročnom vyúčtovaní (1 strana dolu) alebo v predpise , ktorý je platný od 1.7.2021 a je súčasťou doručeného ročného vyúčtovania (na strane dolu).

Domoví funkcionári – predsedovia samospráv dostanú registračné kódy od správcu v listovej podobe na požiadanie od Ing. Fabčina, RD , tel: 0905 728 661. Postup registrácie je obdobný ako v predchádzajúcom prípade. Táto služba je bezplatná.

Správca SBD

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *