Dokumenty

Poplatky

Smernice družstva

Domový poriadok

Rokovací poriadok

Mzdový poriadok

Reklamačný poriadok

Uznesenia zhromaždenia delegátov (ZD)