Služby

Stránkové dni a hodiny
Pondelok 07:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok 07:30 – 11:30 12:00 – 15:00
Piatok nestránkový deň
Nahlasovanie porúch (počas pracovných dní v čase od 7:00 do 15:00)
Technický úsek družstva 421 28 73
– Miroslav Burdiak 0905 624 073
– Tibor Nekoranec 0905 781 466
Voda, vykurovanie, vnútorná kanalizácia
(ELPAS SK, s.r.o.)
568 22 06, 0905 660 213
Elektroinštalácia (ELPAS SK, s.r.o.) 568 22 06, 0905 660 213
Výťahy v správe p. M. Škorvagu 0908 240 538
Výťahy v správe p. R. Kuleszu 0903 654 348
Výťahy v správe p. J. Kormanca 0903 364573
Výťahy v správe fa. ELPAS SK, s.r.o. 568 22 06
Nahlasovanie porúch mimo pracovných dní
Voda, vykurovanie, vnútorná kanalizácia
(ELPAS SK, s.r.o.)
0918 603 433
Elektroinštalácia (ELPAS SK, s.r.o.) 0918 388 828
Nedostupnosť  (ELPAS SK, s.r.o.) 0905 660 213, 0907 196 589
Výťahy v správe p. M. Škorvagu 0908 240 538
Výťahy v správe p. R. Kuleszu 0903 654 348
Výťahy v správe p. J. Kormanca 0903 364 573
Výťahy v správe fa. ELPAS SK, s.r.o. 0905 660 213
Havárie – vykurovanie a TÚV – dispečing
(Kysuca s.r.o.)
421 45 08
Kanalizácia (domové šachty)
(p. Šmarik)
0905 833 286
Kanalizácia (domové šachty)
(p. Goraus)
0905 731 971
Kanalizácia (domové šachty)
(p. Kopták)
0904 273 025
Nahlasovanie porúch v dodávke el. energie-ZA 0850 111 468
Nahlasovanie porúch v dodávke vody – ZA 707 1729, 0905 575 347
Nahlasovanie porúch v dodávke plynu – ZA 0850 111 727
Tiesňové volanie
Informácie o tel. číslach účastníkov v SR 1181
Hasičská a záchranná služba 150, 112
Záchranná služba 155, 112, 432 3444
Polícia 158, 421 2333
Mestská polícia KNM 159, 421 25 26
Pohotovosť Poliklinika KNM 421 24 34, 421 2406
Jednotka Hasičského záchranného zboru KNM 0961 498 385, 422 0497