Orgány družstva

Členovia predstavenstva družstva

zvolení na zhromaždení delegátov dňa 13.10.2022   (viac informácií o činnosti)

 1. Ing. František Fulek, predseda
 2. Ing. Ján Muška, podpredseda
 3. Mgr. Lenka Ivaničová, člen
 4. Ing. Ladislav Šlapka, člen
 5. Ing. Gabriela Kruteková, člen

Členovia kontrolnej komisie družstva

zvolení na zhromaždení delegátov dňa 13.10.2022 (viac informácií o činnosti)

 1. Ing. Jarmila Bílešová,  predseda
 2. Ing. Jana Cabuková, člen
 3. Ing. Ladislav Potočár, člen

Členovia zhromaždenia delegátov družstva

zvolení na funkčné obdobie 2022 – 2027, aktuálny stav ku dňu 31.07.2023 (viac informácií o činnosti)

 1. Ing. Jaroslav Vitko, Ul. Lipová 868/12-9
 2. Stanislav Kohút, Ul. Lipová 873/4
 3. Pavol Dadaj, Ul. Kollárova 894/2-5
 4. Pavol Baláž, Ul. Nábrežná 907/21-10
 5. Viktor Belák, Ul. Nábrežná 908/23-10
 6. Ing. Milan Baričík, Ul. Nábrežná 951/1-32
 7. Branislav Bosý, Ul. Matice slovenskej 958/5-10
 8. Blanka Uhrová, Ul. Matice slovenskej 980/8
 9. Mgr. Dáša Jakubcová, Ul. Clementisova 1017/12-16
 10. Ing. Bronislav Hejtmánek, Ul. Clementisova 1023/16-22
 11. Mgr. Dagmar Nekorancová, Ul. Clementisova 1025/18-12
 12. Stanislava Švaňová, Ul. Clementisova 1031/25-13
 13. Janka Vargová, Ul. Clementisova 1035/17-2
 14. Ing. Juraj Teplický, Ul. Clementisova 1036/29-27
 15. Mária Sidorová, Ul. Dlhomíra Poľského 1054/20-27
 16. Milan Janík, Ul. Murgašová 1105/3-35
 17. Elena Grešáková, Ul. Jesenského 1170/16-2
 18. Alena Sýkorová, Ul. mája 1176/3-7
 19. Helena Murčíková, Ul. Jesenského 1180/6-8
 20. ………………………, Ul. 9. mája 1181/7
 21. Daniela Ondreášová, Ul. Nešporova 1186/1-4
 22. Karol Vnuk, Ul. ČSA 1190/43-51
 23. Jozef Švaňa, Ul. Sládkovičova 1206/63-80
 24. Peter Vybíral, Ul. Sládkovičova 1207/47-13
 25. Anna Kuricová, Ul. Sládkovičova 1208/45-30
 26. Miloslava Čamborová, Ul. Sládkovičova 1222/73-22
 27. Pavol Kohút, Ul. Sládkovičova 1223/71-46
 28. Bc. Magdaléna Ľorková, Ul. Sládkovičova 1224/69-10
 29. Alena Šarlinová, Ul. Sládkovičova 1231/39-6
 30. Mgr. Matej Fabšík, Ul. Sládkovičova 1232/33-32
 31. Mária Bielešová, Ul. ČSA 1300/29-3
 32. Ing. Ján Čelko, Ul. ČSA 1301/33-19
 33. Ivan Holeš, Ul. Štúrova 1304/28-2
 34. Mgr. Adrián Turoň, Ul. Štúrova 1305/38-3
 35. Mgr. Eva Mináriková, Ul. ČSA 1306/19-26
 36. Vlastimil Straka, Ul. ČSA 1306/1-162
 37. Mgr. Ján Jakubec, Ul. Revolučná 2590/3-13
 38. Ján Luprich, Ul. Benkova 2751/8A-8
 39. Mária Kubalová, Ul. Revolučná 2819/19-8
 40. Ing. Andrej Husár, Ul. Revolučná 2820/B-15
 41. Martin Kikloš, Ul. Revolučná 2821/21-23
 42. Mgr. Peter Kvasnica, Ul. ČSA 2823/28-8
 43. Marián Pupík, Ul. Povina č. 400/A-7
 44. František Ševčík, Povina č. 401/B-13