Author Archives: Štefan Fabčin

OZNAM – uzavretie budovy SBD.

Vzhľadom na momentálnu situáciu spojenú so šírením vírusu COVID-19 Správca Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto oznamuje svojím klientom, že od dňa 16.3.2020 do odvolania bude budova SBD zatvorená. Oznam_COVID 19 Oznam COVID 19 domacnosti-plagat Správca SBD

Posted in Oznamy | Leave a comment

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, od 1.2.2020 nadobudla platnosť novela zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a NP.

Správca informuje  zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o novele zákona č. 476/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2020.. … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Usmernenie k plošnému odvzdušneniu vykurovacieho systému v bytových domoch v správe SBD

Z dôvodu hlásenia opakujúcich sa nedokurovaní vo viacerých bytoch a nebytových priestoroch po rekonštrukcií primárnych rozvodov tepla a inštalácií kompaktných odovzdávacích staníc tepla (ďalej KOST), správca vydáva usmernenie, v ktorom je uvedený postup pri zabezpečení odvzdušnenia vykurovacieho systému. Správca SBD Usmernenie-plošné odvzdušnenie … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Aktuálne informácie „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov ÚK a výroby tepla” – aktualizované

Vzhľadom na dotazy vlastníkov bytových a nebytových priestorov domov , ktoré máme v našej správe Vás ako správca SBD informujeme  o  aktuálnych informáciach ohľadom  investičnej akcie „REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ROZVODOV ÚK A VÝROBY TEPLA.“ rekonstrukcia@kysuckenovemesto.sk  je mailová adresa , ktorú môžu všetci obyvatelia  využiť v prípade … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

WebPortal POSCHODOCH – sprístupnený od 24.5.2018

Od 1.1.2018 správca SBD KNM nabehol na nový informačný systém DOMUS. Tento systém ponúka tkz. WebPortal – nadstavbu  „POSCHODOCH“ .  Ide o informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na ich údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment