Author Archives: Štefan Fabčin

Vyhláška 503/2022 Z. z. rozpočítavanie tepla.

  Vzhľadom na odozvy vlastníkov bytov a NP ohľadom rozpočítavania tepla podľa Vyhlášky č. 503/2022 Z.z. Váš správca BD uvádza odkaz  na link dvoch relácii, ktoré hovoria o podstate a dôvode prečo bola táto vyhláška uvedená do praxe. Relácia Kontakty –  … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Emisie skleníkových plynov

Informácie podľa vyhlášky 503/2022 §11 odst.2b a odst. 8 Emisie skleníkových plynov

Posted in Oznamy | Leave a comment

Usmernenie pri výmene vykurovacích telies, termostatických ventilov, armatúr a plynových kotlov za kondenzačné v bytoch a nebytových priestoroch.

Usmernenie pri výmene vykurovacích telies, termostatických ventilov a armatúr v bytoch a NP domov. Usmernenie pri výmene plynových kotlov za kondenzačné v bytoch a NP domov.

Posted in Oznamy | Leave a comment

WEB Portal od 1.7.2021

Od 1.7.2021 dodávateľ IS fa. Anasoft spúšťa upgrade portálu  „POSCHODOCH“ .  Ide o vynovený informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na ich údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov. Webový portál “poschodoch.sk” sprístupňuje finančné a technické údaje … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Oznam pre vlastníkov bytov a NP ohľadom zvýšenej trestnej činnosti v KNM.

Tunajším Obvodným oddelením Policajného zboru Kysucké Nové Mesto boli v ostatnom čase zaznamenané prípady krádeží vecí z bytov, z rodinných domov, rekreačných chát, pivníc a motorových vozidiel v meste Kysucké Nové Mesto, no najmä krádeží bicyklov z pivníc bytových domov. Preto upozorňujeme vlastníkov bytov a NP … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, od 1.2.2020 nadobudla platnosť novela zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a NP.

Správca informuje  zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o novele zákona č. 476/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2020.. … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment

Usmernenie k plošnému odvzdušneniu vykurovacieho systému v bytových domoch v správe SBD

Z dôvodu hlásenia opakujúcich sa nedokurovaní vo viacerých bytoch a nebytových priestoroch po rekonštrukcií primárnych rozvodov tepla a inštalácií kompaktných odovzdávacích staníc tepla (ďalej KOST), správca vydáva usmernenie, v ktorom je uvedený postup pri zabezpečení odvzdušnenia vykurovacieho systému. Správca SBD Usmernenie-plošné odvzdušnenie … Continue reading

Posted in Oznamy | Leave a comment