Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, od 1.2.2020 nadobudla platnosť novela zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a NP.

Správca informuje  zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o novele zákona č. 476/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2020..

 Prikladáme  aktuálne znenie zákona č.182/1993 a novelu č. 476/2019

 https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

476_2019 Z.z. – novela

Správca

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *