Usmernenie k plošnému odvzdušneniu vykurovacieho systému v bytových domoch v správe SBD

Z dôvodu hlásenia opakujúcich sa nedokurovaní vo viacerých bytoch a nebytových priestoroch po rekonštrukcií primárnych rozvodov tepla a inštalácií kompaktných odovzdávacích staníc tepla (ďalej KOST), správca vydáva usmernenie, v ktorom je uvedený postup pri zabezpečení odvzdušnenia vykurovacieho systému.

Správca SBD

Usmernenie-plošné odvzdušnenie ÚK

This entry was posted in Oznamy. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *